دستگاه های پرکن

تماس بگیرید

09128730591

دستگاه اسپری پرکن

دستگاه اسپری پرکن تمام اتوماتیک

دستگاه اسپری پرکن تمام اتوماتیک در نمونه های متفاوت هستند که در کشور ما به دو روش اینترنتی و سنتی به فروش گذاشته می شوند. این دستگاه ها در کارخانه ها با قاعده و قوانین خاصی ساخته می شوند.

دستگاه های پرکن که در کارخانه های ماشین سازی ساخته می شوند در انواع اتومات، نیمه اتومات و تمام اتوماتیک هستند. هر کدام از این دستگاه ها دارای کارایی خاصی هستند.

اسپری پرکن

آشنایی با اجزای دستگاه های اسپری پرکن

از جمله دستگاه های پر فروش که در کارخانه های زیادی مورد کاربری قرار می گیرد دستگاه اسپری پرکن می باشد. این دستگاه ها برای پر کردن انواع خوشبو کننده و اسپری و مواد حشره کش به کار برده می شود. لازم به ذکر است که این دستگاه خود دارای سه نازل هستند تا کارشان دقیق و حساب شده انجام شود. نازل های مورد نظر عبارتند از:

  • نازل پرکن
  • نازل پرچ کن
  • نازل گاز زن

اسپری پرکن

انواع دستگاه اسپری پرکن

دستگاه اسپری پرکن همانند دیگر دستگاه های موجود در بازار در نمونه های متفاوت هستند. این دستگاه ها از نظر عوامل مختلفی با همدیگر تفاوت دارند که نمونه ای از این موارد اندازه ظروف اسپری می باشد. گنجایش ظروف اسپری بر اساس سی سی سنجیده می شود که در موقع خرید اسپری ها مشاهده می شود که روی ظروف اندازه آن ها بر حسب سی سی نوشته شده است. چند نمونه از این موارد به قرار زیر است:

  • دستگاه های اسپری پرکن 50 سی سی
  • دستگاه های اسپری پرکن 100 سی سی
  • دستگاه های اسپری پرکن 120 سی سی
  • دستگاه های اسپری پرکن 150 سی سی
  • دستگاه های اسپری پرکن 200 سی سی
  • دستگاه های اسپری پرکن 250 سی سی
  • دستگاه های اسپری پرکن 300 سی سی

پرکن اسپری

عرضه دستگاه پرکن تمام اتوماتیک

امروزی در کارخانه های تولیدی بیشتر از دستگاه اسپری پرکن تمام اتوماتیک استفاده می کنند. زیرا با این کار استفاده از نیرو های انسانی کاهش می یابد و حتی در هزینه ها هم صرفه جویی می گردد. البته درست است که این دستگاه ها گران تر هستند اما به مرور زمان هزینه شان جبران می شود. عرضه این دستگاه ها بیشتر به صورت اینترنتی اعمال می شود.